Nota van Uitgangspunten stationsgebied Heemskerk vastgesteld

Gemeente Heemskerk versnelt woningbouw in stationsgebied.

De gemeente Heemskerk wil graag vaart maken met de ontwikkeling van het stationsgebied. Om de woningbouw te versnellen heeft BVR adviseurs in opdracht van het college een Nota van Uitgangspunten en Randvoorwaarden opgesteld. Hierin staan kaders en richtlijnen voor de herontwikkeling van het stationsgebied. In het gebied komen ongeveer 225 tot 300 woningen in een parkachtige omgeving. De gemeenteraad heeft deze Nota vastgesteld tijdens de gemeenteraadsvergadering van 22 december 2022.

In de nota staan uitgangspunten over bijvoorbeeld bouwhoogten, type woningen, inrichting van het openbaar gebied en parkeren. In dit plan is er speciale aandacht voor betaalbare woningen voor jongeren en starters en voor ouderen. De gemeente wil het project versnellen door niet meer zelf een plan uit te werken, maar dit over te laten aan marktpartijen. Op deze manier maken we optimaal gebruik van de kennis en ervaring van projectontwikkelaars. De rol van de gemeente is toetsend aan de kaders en coördinerend. In het eerste kwartaal van 2023 wil de gemeente starten met het selectieproces van projectontwikkelaars.