Handreiking Ruimte voor Cultuur in de Rotterdamse Stadsontwikkeling

Bernadette Janssen is lid van de werkgroep Ruimte voor Cultuur in de Rotterdamse Stadsontwikkeling. Deze groep heeft, onder leiding van Hamit Karakus, in samenwerking met diverse stakeholders uit de stad gewerkt aan een handreiking.
Op 14 december is deze handreiking aangeboden aan de wethouder Cultuur Said Kasmi.

Waarom deze handreiking? Te veel creatieve en culturele plekken in Rotterdam dreigen te verdwijnen door verdichting van de stad en stijgende huren. Wat verdwijnt, krijgen we niet meer terug. Wat overblijft, is eentonigheid. Saai voorspelbaar, onaantrekkelijk. Niet tot vernieuwing of reflectie in staat. Als dit gebeurt, dan verliest Rotterdam haar karakter. Maar het is nog niet te laat.

De handreiking is te downloaden via deze link.