Hilde Blank neemt afscheid als stadsbouwmeester Leiden

Na vier jaar neemt Hilde Blank afscheid als stadsbouwmeester Leiden. De periode van haar stadbouwmeesterschap was gekoppeld aan het proces dat in gang gezet moest worden om tot een Omgevingsvisie voor de stad te komen: Leiden 2040. Het betrekken van de stad, het stimuleren van de samenhang tussen gebiedsontwikkelingen, de verbinding met de regio en het overbrengen van kennis naar bijvoorbeeld de gemeenteraad en verschillende beleidssectoren waren belangrijke werkzaamheden. Ter ere van haar afscheid heeft Hilde een magazine laten maken waarin zij pleit voor het blijven benaderen van de stadsontwikkeling vanuit verschillende perspectieven. Leidse Routes, samen in samenhang stad maken is een document dat een ieder moet inspireren die aan de ontwikkeling van Leiden werkt. Hier kunt u de Leidse Routes bekijken.

© Simone Both