Hilde Blank is gastspreker Pakhuis de Zwijger

Op 29 september organiseert Pakhuis de Zwijger een gesprek over de grote ruimtelijke woningbouwopgave met de oude en nieuwe rijksbouwmeester. Vanuit haar brede werkervaring is Hilde Blank gevraagd dit debat inhoudelijk te voeden. Is de oplossing meer bouwen of moeten we fundamenteel anders met onze ruimte omgaan? Zie voor meer informatie het programma.