Economisch Perspectief 2040 Hilversum

BVR werkt samen met Ecorys aan het Economisch Perspectief 2040 voor de gemeente Hilversum. In samenwerking met stakeholders uit de gemeente worden, door middel van interactieve werksessies, economische en ruimtelijke kansen verkend om dit perspectief te laden. BVR werkt in dit onderzoek aan het opstellen van een potentiekaart met gebiedsprofielen. De kaart laat zien waar kansen liggen en hoe het economische perspectief zou kunnen landen in de stad. Het Economisch Perspectief 2040 dient als bouwsteen voor het opstellen van de Omgevingsvisie van de gemeente Hilversum.