Bewoners spreken zich uit over inrichting Haarsekade

De Haarsekade in Gorinchem wordt al jaren gezien als een gevaarlijke fietsroute. De laan is dan ook opgenomen in de recent gepubliceerde mobiliteitsvisie van de stad. De gemeente Gorinchem wil de Haarsekade snel aanpakken. BVR maakte drie scenario’s voor de herinrichting. Jaap Duenk BVR presenteerde deze aan de bewoners tijdens een online ontwerpatelier.

Enquête
De eerste stap in het ontwerpatelier Haarsekade was een online enquête onder de bewoners. Dit bracht de grootste verbeterpunten, maar ook de belangrijkste kwaliteiten naar voren. Naast het verbeteren van de fietsroute moet de snelheid van de auto’s omlaag, fietsen en parkeren veiliger en moet het vooral groen blijven, zo noemen de bewoners.

Online ontwerpatelier
Jaap werkte samen met zijn BVR collega’s aan de vertaling van de opgehaalde wensen in drie globale voorstellen voor de herinrichting. Deze scenario’s zijn tijdens een online ontwerpatelier op 25 november uitgebreid besproken met een groep aanwonenden. Gaan we een fietsstraat maken, of houden we fiets en auto gecombineerd en richten we de straat hier beter op in? Komt er een pad in de middenberm, of voegen we juist meer groen toe? Dergelijke ontwerpkeuzes waren het onderwerp van gesprek. Via een online poll hadden bewoners direct inbreng.

Het scenario waarin de groene middenberm breder wordt en aan de randen wordt voorzien van parkeervakken, viel bij een groot deel van de aanwezigen in de smaak. Positief vind men dat de wegen smaller zijn, zodat het verkeer wordt geremd. Verder krijgen fietsers er een eigen strook en zit het parkeren hen niet meer in de weg. Er moeten echter wel genoeg parkeerplaatsen blijven, aldus het merendeel van de aanwezigen.

De bewoners waren blij met de avond. Ook volgens projectleider Ron Osenga van de gemeente Gorinchem was de avond een succes. De gemeente gaat nu belangenverenigingen spreken, zodat er vervolgens een voorkeursscenario kan worden ontwikkeld. Het ontwerpatelier gaat dan verder. Wordt vervolgt dus.

Jaap Duenk, Ruimtelijk Ontwerper BVR