Gebiedsvisie Space Campus unaniem door

De strategische gebiedsvisie Space Campus (BVR adviseurs in samenwerking met Stadkwadraat) is door het college van B&W van gemeente Noordwijk ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad voor besluitvorming in de vergadering van 15 december a.s.. Als de gemeenteraad deze gebiedsvisie op 15 december vaststelt, ontstaat er een nieuw richtinggevend kader voor de transformatie van het bedrijventerrein naar een campusomgeving. Een belangrijke stap om onze gezamenlijke ambitie, om van Space Campus een succes te maken, te kunnen gaan verwezenlijken. Door de gebiedsvisie, de spelregels en de financiƫle strategie te omarmen, gaat Space Campus een nieuwe fase in. Het commitment van de betrokken partijen maakt het vervolgens mogelijk om het gebied snel te activeren.

BVR heeft de afgelopen periode de gebiedsvisie opgesteld in een interactief proces met de Stichting Space Campus, de gemeente Noordwijk, de provincie Zuid-Holland, ESA ESTEC, NSO (Netherlands Space Office) en IQ (InnovationQuarter). Stakeholders binnen en buiten het gebied zijn bij de gebiedsvisie betrokken. Het belangrijkste doel was om te komen tot een gedeeld beeld en tot een eerste concrete stap voor realisatie. Voor het maken van de businesscase is BVR de samenwerking aangegaan met Stadkwadraat.

Lees hier het artikel uit het Leidsch Dagblad over de toekomst van de Space Campus