Nederland 2120

Op 3 september mocht het nog, een lezing en panelgesprek over de toekomst van Nederland met het landschap in de hoofdrol. Bernadette Janssen was als deskundige gevraagd om reflectie te geven op het onderzoek van de WUR, Nederland in 2120.  Dit optimistische verhaal over de kansen voor Nederland over 100 jaar helpt om in de praktijk het systeemdenken, over grenzen heen, te stimuleren, aldus Bernadette.

Nederland in 2120 op YouTube
Panelgesprek op YouTube