Scenariostudie Spoorzone en OV knoop Leiden

Leiden centraal is de 6e OV knoop van Nederland en de stad Leiden en het Bioscience park Leiden groeien fors. Het stationsgebied moet stevig veranderen om de groei een plek te geven en om de knoop om te bouwen tot een succesvol stuk stad. BVR verkent in een scenariostudie wat hiervoor nodig is. Dit gebeurt in een intensief proces met de samenwerkende partners gemeente Leiden, provincie ZH, NS, Prorail, regio Holland Rijnland, LUMC en de Universiteit Leiden. In december worden de eerste resultaten aan de bestuurders voorgelegd.