BVR feliciteert Waterschap Vallei en Veluwe

BVR heeft met veel plezier de kick-off workshop ‘van BOVI naar BOP’ op 25 september begeleid voor het Waterschap Vallei & Veluwe. Het waterschap gaat de komende maanden aan de slag om hun Blauwe Omgevingsvisie (BOVI) te vertalen naar een Blauw Omgevingsprogramma (BOP).  BVR ondersteunt de omslag naar gebiedsgericht werken en helpt tot zomer 2019 om het BOP te maken. De komende maanden zal intensief worden gewerkt aan het BOP. Dit doen we met gebiedsateliers vanuit ‘Werkplaats BOP’.

Vanuit de BOVI wordt op een nieuwe manier nagedacht over water. Samen met maatschappelijke partners is integraal gekeken naar kansen en opgaven vanuit water binnen thema’s als waardevolle leefomgeving, klimaatadaptatie, energietransitie en circulaire economie. Het Waterschap Vallei en Veluwe heeft door water te verbinden aan deze opgaven bijgedragen aan het besef én het belang van een integrale, gebiedsspecifieke aanpak van deze thema’s. Voor dit uitzonderlijke product hebben zij een nominatie verdient voor de ‘Aandeslag-Trofee 2019’. Deze verkiezing zet de organisatie of overheid met het meest innovatieve Omgevingswet-project een jaar lang in de spotlights. BVR feliciteert het Waterschap Vallei en Veluwe met deze bijzondere nominatie.

Meer informatie over de BOVI op de website van het Waterschap Vallei en Veluwe.