BVR start met Ontwerpend Onderzoek in Doetinchem

BVR gaat aan de slag met Ontwerpend Onderzoek voor de Omgevingsvisie Doetinchem 2030. We ontwerpen aan het deelgebied De Kruisberg, Kruisbergse Bossen en Langerak. Hier staan de thema’s Beleving en Gezonde samenleving centraal. We zijn begonnen met een fietstocht door het gebied en gelijk verliefd geworden. Het gehele gebied is hierbij doorkruist en er is gesproken met allerlei aanwezigen in het gebied.

We werken in vier stappen. Eerst gaan we informatie ophalen door middel van interviews en drie mini-ateliers in het gebied. In stap twee vertalen we deze info in kansenkaarten. In stap drie gaan we met iedereen die daar zin in heeft in gesprek over de kansen. Waar zitten de grootste kansen? Ten slotte wordt de selectie van kansen door ons vertaald in een agenda voor de omgevingsvisie, het aanbod aan Doetinchem. Vanuit BVR is Bernadette Janssen de procesbegeleider.