Visie bedrijventerrein Goidschalxoord

BVR werkt voor de gemeente Hoeksche Waard aan de visie bedrijventerrein Goidschalxoord. Centraal in Goidschalxoord (Heinenoord) ligt een klein bedrijventerrein waar hout wordt verhandeld. Het transport van en naar het terrein levert overlast op de smalle historische dijkwegen. BVR zoekt samen met aanwonenden en andere belanghebbenden naar oplossingen. We verkennen verschillende ruimtelijke en programmatische modellen. Parallel aan de studie rekent de gemeente Hoeksche Waard de modellen door en geeft Goudappel verkeerkundig advies. Dit moet leiden tot een gedragen voorkeursmodel voor de toekomstige invulling van het terrein en de dorpse omgeving.