Lot de With

Lot de With is derdejaars student aan de Breda University of Applied Sciences en loopt stage bij BVR. Ze vindt het erg leuk om door middel van ontwerpend onderzoek grote maatschappelijke thema’s, zoals onze zoetwatervoorraad of sociale achterstand, ruimtelijk te vertalen. Ze denkt daarbij vooral in kansen.