Josephine de Boer

“Quality is never an accident, but the result of intelligent teamwork”

(vrij naar John Ruskin)

Dat is wat Josephine ambieert, gezamenlijk op zoek gaan naar slimme oplossingen voor ruimtelijke opgaven. Zij combineert analytische kracht met creativiteit en maakt zo in nauwe samenspraak met de opdrachtgevers inspirerende producten. Zoals bij het project ‘knooppunten goederencorridors’, waarbij BVR door middel van werksessies met gebiedspartijen de complexe opgaven inzichtelijk heeft gemaakt en vertaalt naar kansen voor de toekomst.

Josephine is na haar studie Bouwkunde in Delft aan de slag gegaan bij ontwerpbureaus op het gebied van stedenbouw en landschap, waar ze een brede interesse ontwikkeld heeft in de stad en de regio. Bij BVR heeft zij zich verder gespecialiseerd in het integraal werken. Graag werkt Josephine aan de toekomst van steden; gezond, klimaatbestendig en innovatie zijn daarbij sleutelwoorden. Zoals in Den Haag, waar BVR het gebiedsconcept ‘Central Innovation District’ heeft ontworpen én de ontwikkeling ervan verder heeft gebracht doormiddel van een businesscase.

In haar vrije tijd is Josephine bij het water te vinden; aan zee met haar drie dochters of aan het zeilen.