Gijs Fijen

Gijs Fijen is na het afronden van zijn bachelor sociale Geografie & planologie aan de Universiteit Utrecht vanaf begin april begonnen aan zijn stage bij BVR adviseurs. Gijs doet alvorens hij aan zijn master planologie begint eerst ervaring op de ruimtelijke ordening. Gijs is geïnteresseerd in de invulling van ruimtelijke opgaven binnen een gegeven plangebied. Momenteel werkt Gijs voornamelijk aan het project groen en landschap binnen de U16 gemeenten, groen en landschap is naast wonen, mobiliteit, energie en bereikbaarheid een van de vijf pijlers binnen het ruimtelijk economisch programma van deze gemeenten.