Stedelijke vernieuwing

Steden leven. Elke dag wordt er plaats gemaakt voor vernieuwing. BVR helpt steden bij het vernieuwen van achterstandswijken. Door deze gebieden te vernieuwen, wordt de stad weer één geheel. BVR verbindt.

Stadsvernieuwing kan diverse problemen oplossen zoals woningnood, bereikbaarheid en kan het gebieden opnieuw functie geven. De algemene veiligheid, aanzien, kwaliteit van wonen en leefbaarheid en de sociale mobiliteit kan hiermee worden versterkt en verbeterd.

Voorbeelden van stedelijke vernieuwing

BVR schetst situaties die mogelijke problemen ondersteunen. Een kleine greep uit ons portfolio dat zich vooral richt op de stedelijke vernieuwing.

BVR tracht met haar werkwijze alle betrokken partijen op één lijn of visie te krijgen. Door deze integrale aanpak ontstaan de mooiste creaties, waarbij de uitkomst breed gedragen wordt door de partijen.