Stadsbouwmeester Leiden

Als stadsbouwmeester Leiden kijkt Hilde Blank vooral naar de samenhang tussen projecten, in de context van stad en regio. En werkt ze samen met stadmakers (betrokken in- en externe partijen) aan actuele opgaven zoals het vestigingsklimaat, de verstedelijking en de spoorzone. Daarnaast geeft ze gevraagd en ongevraagd advies over ontwikkelingen en jaagt ze intern en extern de gesprekken aan over de toekomst van Leiden.