Onderzoek goederen-corridors

Projectbeschrijving MIRT Onderzoek goederenvervoer-corridors Oost en Zuid

Opdrachtgever: Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Jaar: 2016

Kansen voor de Knopen als onderdeel van MIRT onderzoek goederenvervoer corridors Oost en Zuid

Beter benutten van onze goederencorridors ter ondersteuning van de logistieke sector als belangrijke economie van ons land, is de inzet van het ministerie van I en M. Onderdeel van de goederencorridors zijn de knooppunten. Onder knopen verstaan we plekken met tenminste één multimodale terminal en trimodale ontsluitingen. BVR heeft in opdracht van het Ministerie de kansen per knooppunt letterlijk in beeld gebracht. In de complexe logistieke wereld van tabellen, afkortingen en eenheden is het moeilijk om een gemeenschappelijke ambitie te formuleren als overheid en ondernemers. BVR heeft dan ook het profiel van het gebied centraal gesteld i.p.v. de logistieke stromen. Wie ben je zelf en wat heb je de ander te bieden was daarbij de denkrichting.

Startpunt van het werkproces was de visualisatie van het huidige profiel van de knoop (voorbeelden van knopen zijn Moerdijk en Venlo) op basis van factsheets van de opdrachtgever en aanvullend ontwerpend onderzoek. Deze profielen heten de IST situatie en zijn weergegeven op een kaart. De gevisualiseerde IST-kaarten zijn per knoop getest en versterkt in werkateliers met gebiedsexperts.

Vervolgens zijn deze IST-kaarten in grotere werkgroepen onder de inhoudelijke leiding van BVR vertaald naar de kansen voor de toekomst, de SOLL situatie. Overheden, ondernemers en gebiedspartijen hebben op energieke wijze nagedacht welke kansen zij zien ter versterking van het logistieke knooppunt. Dit vanuit drie verschillende invalshoeken:

  1. Kansen voor het beter benutten van het logistieke knooppunt: nationaal niveau
  2. Kansen voor de (lokale) economie/bedrijvigheid: regionaal niveau
  3. Kansen voor een onderscheidend profiel van het knooppunt in de corridor

Vervolgens zijn de kansenkaarten vertaald in actiepunten en partners die zich verbinden aan deze actie. Het resultaat zijn wervende kansenkaarten voor de toekomst. Deze kansenkaarten worden gebruikt voor de MIRT. BVR heeft door middel van ontwerpend onderzoek en werkateliers de kansenkaarten opgebouwd. Onderstaande visuals zijn voorbeelden van kansenkaarten voor de omgeving Tiel en Nijmegen.

Kansenkaart Tiel

Kansenkaart Nijmegen