Nieuwe identiteit voor Den Bosch

BVR is door het O-TEAM, bestaande uit Klaas de Boer, Ingeborg Thoral en Marcus Fernhout, gevraagd om ontwerpend onderzoekend te bekijken wat een nieuwe identiteit kan zijn voor het gebied Kop van ’t Zand – Orthenpoort Zuid. Dit gebied, met van oudsher watergebonden bedrijvigheid, wordt getransformeerd en biedt kansen voor de stad. Op welke manier en met welk programma staat centraal in de vraag van het O-TEAM. BVR heeft vier mogelijke toekomstbeelden en verhaallijnen gebouwd. De toekomstbeelden beslaan ieder een specifiek deel van het plangebied. Niet altijd is het hele gebied nodig voor het maken van de nieuwe identiteit en soms is het gebied zelfs groter dan het aangegeven plangebied. Elk toekomstbeeld kent een eigen doelgroep en marketing uiting: De Tramkade, Jheronimus Park, Dieze Buiten en Waterbosch.

Op basis van het gesprek met stakeholders over de verschillende identiteiten heeft BVR het volgende advies gegeven aan het O-TEAM:

  • Ga flexibel om met de plangrens
  • Maak het gebied mentaal en fysiek onderdeel van de binnenstad en de spoorzone
  • Hef barrières op
  • Geef de informele economie een plek in de ontwikkelstrategie
  • Verbindt huidige met nieuwe partijen
  • Maak een gelaagd plan waarbij elke laag een eigen verhaal vertelt.
  • Maak onderscheid tussen een robuuste ruimtelijke structuur en een flexibele en aanpasbare programmatische invulling

Op basis van het werk van BVR over identiteit, Juurlink & Geluk over Verbindingen en KruitKok Landschapsarchitecten over waterfronten formuleert het O-TEAM een integraal advies voor de gemeente Den Bosch.

De vier toekomstbeelden:

De Tramkade

De gewaardeerde huidige identiteit van de plek, het rauwe randje, is uitgangspunt. Als referentie dient Friedrichshain Berlijn. Achter de historische gevels openbaart zich een nieuwe wereld. Het rauwe randje bepaalt vooral de aankleding en de sfeer. De programmatische invulling van de her te gebruiken gebouwen en openbare ruimte zijn van hoge kwaliteit en gericht op sport, recreatieve voorzieningen, horeca, kunst en cultuur en kleinschalige conferenties. Het is een hotspot waarmee Den Bosch zich op de kaart zet. De kwaliteit van de voorzingen achter de gevels is hoog en speelt in op het imago van Den Bosch als sjieke stad. De schaal en maat is overzichtelijk waardoor het niet te massaal is en overlast wordt beperkt. De invulling is een aanjager voor, en verhoogt de waarde van de ontwikkeling van de rest van het gebied. Tramkade Den Bosch is vooral geliefd bij jongvolwassenen. Via een Instagram feed wordt de doelgroep geattendeerd op de activiteiten die hier plaats vinden.

 

Jheronimus Park

Jheronimus Park is een modern themapark waarvoor de hele wereld speciaal naar Den Bosch komt. Als referentie dient Ile des Machine Nantes. Het wordt een unieke plek waar het verhaal van Den Bosch kan worden verteld. Aan de rand van de oude binnenstad, waar vroeger ook een deel van de vesting heeft gestaan. De figuren uit de schilderijen van Jheronimus Bosch kunnen echt tot leven komen, zowel in de gebouwen als op straat. Eén keer per jaar vertrekt de Jheronimus Bosch parade op de Kop van ‘t Zand. Orthenpoort Zuid biedt ruimte aan nieuwe attracties, maar ook aan werkplaatsen. Beide gebieden worden met elkaar verbonden door een kabelbaan. Jheronimus Park is te vinden in The Lonely Planet (Engelstalig) en is een van de 500 plekken in de wereld die je gezien moet hebben.

 

Dieze Buiten

Dieze Buiten is een stepping stone tussen Bossche Broek en de Maas en vormt samen met Dommel, Aa, Zuidwillemsvaart, Dieze, Ertveldplas een verrijking voor de ecologische structuur. Hier krijgt stadsnatuur vrij spel met ruimte voor nieuwe exoten en speelt Den Bosch actief in op klimaatverandering. Als referentie dient Jardin del Turia Valencia. Functies in het gebied zoals de Brabanthallen, de moskee en de Citadel komen in een prachtige groene setting te liggen. Dieze Buiten leent zich voor een verschillende stadswandelingen met kleinschalige functies. Nieuwe woongebouwen staan hier met hun voeten in het openbare landschap, Stadslandbouw (Uit je eigen stad) en foodhallen met gezond eten en drinken passen heel goed in dit beeld. De waterkanten krijgen natuurvriendelijke oevers, het water is visrijk en het is mooie combinatie van natuur, cultuur en stedelijkheid. Door de verbinding met de grotere schaal is dit gebied een visitekaartje voor `Den Bosch. Het is dan ook opgenomen in de brochure van natuurmonumenten (Nederlandstalig) en lokale vlinders en vogels vinden hier hun habitat. Vooral natuurliefhebbers voelen zich aangetrokken tot dit gebied en mensen die milieubewust zijn en duurzaamheid en gezondheid belangrijk vinden.

 

Waterbosch

De gewaardeerde kwaliteiten van de binnenstad van Den Bosch: kleine gezellige straatjes, hoog niveau horeca aanbod, veilig, netjes en compact zijn uitgangspunten voor deze nieuwe internationale woonwijk. Een waterrijk woonmilieu met een gemengd programma, in een herkenbare maat en schaal, waar mensen zich thuis voelen en zich verbonden voelen met elkaar. Als referentie dient Vastra Hamnen Malmo. Waterbosch is een gebied dat over water maar ook met de fiets verbonden is met de omgeving en door de ligging nabij het station direct verbonden met steden als Amsterdam, Utrecht en Eindhoven. Internationale kenniswerkers die afkomen op Den Bosch (data-stad) en Brainport, maar ook woningzoekenden uit de regio vinden hier een plek. Waterbosch wordt in de markt gezet met een glossy verkoopbrochure (tweetalig).

Meer informatie: bas.mol@bvr.nl