Masterplan Locatie Valkenburg

Gebaseerd op een eigentijdse manier van ontwikkelen heeft BVR een robuust ruimtelijk raamwerk neergelegd, geïnspireerd door de verborgen en zichtbare kwaliteiten van het gebied. Het masterplan stuurt vooral op kwaliteiten en sfeer en geeft daarmee vrijheid aan toekomstige initiatieven. Klik hier voor de rapportage.

De voormalige vliegbasis is nu een vlak en eentonig gebied met grote betonnen landingsbanen. Om een mooie leefomgeving te creëren moet het landschap ingrijpend worden getransformeerd. Hier ontstaat een divers landschap met de sfeer en identiteit van historische oeverwallen, Limes vindplaatsen, landgoederen en luchthaven. De voormalige landingsbanen worden omgevormd tot een waterplas en een levendige recreatieve ruggengraat van het gebied. Op de kruising van de landingsbanen en op de kop van de plas komt de centrale openbare ruimte met de belangrijkste publieke voorzieningen. De locatie Valkenburg krijgt duidelijk onderscheidende woongebieden door duidelijke verschillen in dichtheid en landschap.

Het masterplan biedt ruimte voor duurzame technieken en wordt energieneutraal. De realisatie van het plan zal vele jaren duren. Daarom het landschap wordt omgetoverd als een sterk kader waarin de woonkamer kan ‘organisch’ groeien.

 

BVR was hoofdontwerper en leidde het creatieve werkproces. Producten waar aan is en wordt gewerkt zijn: integraal structuurplan, masterplan, kwaliteitsboek, variantenstudie Rijnlandroute, ruimtelijke inpassing energie, ruimtelijke visie Groene Buffer, ruimtelijke visie Mient Kooltuin

programma:

wonen: 5.000 woningen, waarvan 500 in een exclusieve categorie
doelgroep: regionale woningmarkt en internationale gemeenschap, internationale bedrijven
werk: 200.000 m2 kantoren en bedrijven, onderdeel van de innovatieve campus BioSciencePark Leiden
groen en recreatie: 1.720.000 m2
water: 330.000 m2
infrastructuur: 710.000 m2 met verbindingen naar de snelweg Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV)