Haven Zuid, Alblasserdam

Midden in het maritieme hart van Nederland werkte BVR aan de ontwikkelingsmogelijkheden van Haven Zuid. Haven Zuid is het gebied aan de zuidzijde van Alblasserdam, gelegen aan het terrein van jachtbouwer Oceanco. Nu kenmerkt het gebied zich door een grote hoeveelheid aan parkeren en het gebrek aan verbinding met het dorp. BVR is aanvankelijk gevraagd om te ondersteunen bij de zoektocht naar een gedeelde bestuurlijke ambitie voor Haven-Zuid, gericht op de locatie zelf. Met onze manier van denken, vanuit kansen en mogelijkheden, en met onze collagebeelden hebben we een inspirerende bijdrage kunnen leveren. Hierdoor is de volgende stap gezet: de mogelijkheden voor ontwikkeling opschalen en Haven Zuid als gebiedsontwikkeling onderzoeken.

BVR werkte hieraan mee door middel van globale proefverkavelingen die we met de hand schetsen. Onderwerpen die spelen zijn sfeer en identiteit, de verbindingen met het dorp, de kwaliteit van de openbare ruimte, wonen en ondernemerschap en parkeeroplossingen. In nauwe samenwerking met het gemeentelijk team onderzoeken we de financiële haalbaarheid door middel van reken en tekensessies.

Het resultaat tot nu toe is een aantal verrassende concepten, waarbij Haven Zuid onderdeel is van het dorp en meerwaarde biedt voor Alblasserdam . Wij werken met plezier verder en zijn gecharmeerd door het contrast van het dorpse wonen en het stoere werken, het maritieme DNA.