FoodValley 

FoodValley – een grenzeloze proeftuin

De Nederlandse regering ziet de urgentie van het stimuleren van een sterke kenniseconomie. De ontwikkeling van de FoodValley regio geeft vorm aan de ambitie om Oost-Nederland wereldwijd tot de top 5 te laten behoren van innovatieve topregio’s op het gebied van voeding, gezondheid en technologie Het is één van de meest kansrijke regio’s in Nederland waar een gerichte aanpak kan leiden tot een versterking van een thematisch kenniscluster.

Om ervoor zorg te dragen, dat het kennisintensief agro-lifesciences cluster rondom Wageningen versneld kan doorgroeien tot dé Europese topregio op het gebied van (duurzame) voeding en voedselproductie, hebben de initiatiefgroep FoodValley en de Provicie Gelderland aan BVR gevraagd om een Masterplan op te stellen voor de regio. Dit Masterplan is tot stand gekomen na vele interviews met deskundigen op het gebied van Food Nutrion.

Het Masterplan bevat een wervende visie, waarin het toekomstbeeld van FoodValley in 2020 wordt geschetst. Het accent ligt op de ruimtelijke interventies. Een aantrekkelijke, duurzame en goed bereikbare werk- en leefomgeving is essentieel voor een internationaal concurrerende kennisregio.

Deze visie is binnen het masterplan vertaald naar een realistische strategie waarin een mix van lokale, regionale en mondiale ingrediënten de ontwikkeling van FoodValley letterlijk en figuurlijk tot een grenzeloze proeftuin maken. De strategie bestaat uit de benoeming van vijf belangrijke projectgebieden, welke aan elkaar worden geregen door een lightrailverbinding vanaf het vernieuwde station Ede-Wageningen. Elk projectgebied heeft zijn eigen specifieke eigenschappen en levert daardoor zijn eigen bijdrage aan de groei van de regio. Het kennislandschap is het belangrijkste element in de ruimtelijke ontwikkeling van FoodValley. Hierin komen alle research development activiteiten samen, zodat deze optimaal van elkaar kunnen profiteren. In de overige projectgebieden worden de pijlen gericht op het versterken van de kwaliteit van het landschap, het geven van ruimte aan ondersteunende faciliteiten en het creëren van een aantrekkelijke woonomgeving voor de werknemers binnen FoodValley.

De inhoud van het masterplan is bindend voor de initiatiefnemers en agenderend voor de overheden en andere belanghebbenden. Elk projectgebied binnen de strategie voor FoodValley wordt door één of meer initiatiefnemers van FoodValley geadopteerd en verder ontwikkeld. Het masterplan vormt zo een basis voor een succesvolle en duurzame samenwerking tussen de partners uit de initiatiefgroep.