Atelier Agenda Zuidwest Nederland

Welke gebiedsgerichte opgaven tot 2040 staan op de gemeenschappelijke actie agenda van het Rijk, de Provincies en de regio’s van Zuidwest Nederland. Dat is de centrale vraag van het Atelier waar BVR, samen met de partners, inhoud en vorm aan gaat geven dit voorjaar. Dit door middel van Ontwerpend Onderzoek.