Planologie

De samenleving is in beweging. We maken plaats voor nieuwe ontwikkelingen en streven naar vernieuwingen. Een fundament van de samenleving is de ruimte waarin we leven, werken en wonen. Een fundament wat relatief minder veranderbaar is maar een enorme impact heeft op de kwaliteit van het leven. Wij streven ernaar om ruimte en ruimtelijke ordening optimaal in te zetten om die kwaliteit te verbeteren. Dit alles met een wetenschappelijke reflectie op de ruimtelijke planning, planologie. Ons deskundige team gaat zorgvuldig te werk, bekijkt alle mogelijkheden en zoekt naar vernieuwingen. Onze plannen zijn groen, duurzaam en sluiten aan op de veranderende behoeften van de maatschappij.

De juiste invulling van een ruimte is zeer belangrijk. Het gebruik van de ruimte wordt efficiënter, het verbetert de bereikbaarheid en de kwaliteit van de leefbaarheid.

Wij onderzoeken zorgvuldig alle factoren die relevant zijn voor het de probleemstelling. Daarbij verzamelen wij alle resources die nodig zijn om het plan volledig te kunnen uitvoeren. Wij houden alle belanghebbende stap voor stap op de hoogte om de beste kwaliteit te kunnen leveren.

Wij werken vaak samen met andere organisaties om onze doelen te kunnen verwezenlijken. In samenwerking met ZUS Zones Urbaines Sensibles werken wij bijvoorbeeld samen aan een stedenbouwkundig plan voor het succesvolle nieuwe woongebied DUIN aan de rand van Almere.