Bernadette Janssen gastdocent Academie Rotterdam

Wat is de MRDH? Deze vraag staat centraal in de studio Regionaal Ontwerpen voor de academie studenten in Rotterdam. Bernadette gaat samen met de studenten op zoek naar een nieuw ruimtelijk beeld voor de regio. Dit door middel van ontwerpend onderzoek, gecombineerd met kennisontwikkeling over place-branding. Bernadette geeft deze studio samen met Martin Aarts van het Ministerie en Rinske Brand van Brand Urban Agency.

Masterclass leegstand

Op 30 oktober geeft Bernadette Janssen een masterclass leegstand in de Achterhoek. Haar casus is “ vitaal centrum Aalten”. De masterclass is georganiseerd voor bestuurders en ambtenaren uit de regio.

DUIN verkozen tot beste kunst van 2017

In de tijd van lijstjes, blikken de kunstcritici van het NRC terug op het afgelopen jaar. In de categorie Architectuur zet NRC architectuur criticus Bernard Hulsman Zuiderduin, ontworpen door BVR en ZUS, op nummer 1. Ook dit jaar ontwerpen we weer volop aan DUIN en krijgt ook de hoogbouw in de duinen vorm. Zie hier het NRC artikel De beste kunst van 2017. Wat blonk volgens de critici van NRC uit in de beeldende kunst en de architectuur van dit jaar?

Strategisch advies Alkmaar Oost doorslaggevend voor college van B&W

De bereikbaarheid van Alkmaar Oost is onvoldoende. Het college van BW in Alkmaar wil dat dit probleem aangepakt wordt. Dit ogenschijnlijke verkeerskundige probleem bleek echter niet op te lossen door aanpassingen in de bestaande infrastructuur. BVR adviseurs is gevraagd om de opgave vanuit een breder perspectief te onderzoeken. BVR ontwikkelde een integraal perspectief waar ruimtelijke ontwikkeling en mobiliteit elkaar versterken. De kansen en opgaven bleken niet te liggen op bestaande wegen, maar juist in nieuwe ontwikkelgebieden. Investeringen in mobiliteit worden daardoor gekoppeld aan de ontwikkeling van de stad Alkmaar. Deze inzichten waren voor het college doorslaggevend in hun besluitvorming. Zie ook: “Bereikbaarheid Alkmaar Oost” van BVR en het persbericht van de gemeente Alkmaar. Contactpersonen BVR: Hilde Blank en Marnix de Vos

Hilde Blank in debat over de ruimtelijk economische ontwikkelstrategie (REOS) van de gouden driehoek

Op 23 april 2014 vond het eerste debat plaats in het Nieuwe Instituut Rotterdam over de ruimtelijk economische ontwikkelstrategie voor de noordelijke en zuidelijke Randstad en de Brainportregio Eindhoven. Het panel bestond uit drie economen: Frank van Oort, Pieter Tordoir en Paul Bleuming en drie ruimtelijke deskundigen: Maurits Schaafsma, Jaap Modder en Hilde Blank. De Randstad, als zwaartepunt van de economische en ruimtelijke ontwikkeling van Nederland lijkt zijn langste tijd te hebben gehad.

Op de Hofbogen

BVR werkt voor Hofbogen BV en de gemeente Rotterdam aan een visie voor het dak van de Hofbogen. Met 1,9 kilometer lengte het langste bedrijfsverzamelgebouw van Europa.Een monumentaal spoorviaduct van centrum tot de snelweg dwars door het noorden van Rotterdam.

Hilde Blank nieuwe voorzitter EFL Stichting

Hilde Blank volgt Maurits de Hoog op als voorzitter van de Van Eesteren-Fluck Van Lohuizen StichtingDe EFL Stichting, mede-vernoemd naar Van Eesterens echtgenote Frieda Fluck, is in 1975 opgericht met een tweeledig doel. Enerzijds is zij gericht op het bewaren en beheren van de archieven, auteursrechten en intellectuele nalatenschap van Cornelis van Eesteren en Theodoor van Lohuizen. Anderzijds stimuleert de stichting via subsidies de ontwikkeling van stedenbouw, planologie en landschapsarchitectuur in de geest van Van Eesteren en Van Lohuizen. … Continue reading

BVR & Venhoeven CS geselecteerd voor Stad van de Toekomst

Het komende jaar werkt BVR in een multidisciplinair team aan het BNA onderzoek “Stad van de Toekomst”. In deze ontwerpstudie is de Alexanderknoop Rotterdam onze experimenteerlocatie. Toekomstige uitdagingen laten we landen in deze onderontwikkelde en suburbane stationsomgeving. Uitdagingen zat om de monofunctionele gebieden in de Alexanderknoop om te vormen tot een geïntegreerd systeem en een prettig stuk stad. Het team bestaat uit VenhoevenCS Architecture + Urbanism, BVR adviseurs ruimtelijke ontwikkeling, Sweco, retail expert Tony Wijntuin, schrijver en stadsonderzoeker Tijs van den Boomen, ABC projectontwikkeling en Fakton. Meer info zie de site van de BNA.

2e prijs voor Dutch Water Mining

Met de inzending Dutch Water Mining heeft BVR in een prijsvraagteam de 2e prijs van de Delta Water Award gewonnen. In het prijswinnende concept Dutch Water Mining wordt voorgesteld om fosfaat te winnen uit wateren met een te hoge voedselrijkdom zoals het Volkerak Zoommeer via de kweek van waterplanten en schelpdieren. Hierdoor worden blauwalgen teruggedrongen en verbetert de water- en omgevingskwaliteit.
… Continue reading