Danique Nuiten

“Duurzaam ontwerpen en verbinden”

Danique werkt graag aan regionale en lokale concepten, visies en concrete ontwerpen met voorliefde voor de thema’s duurzaamheid, landschap, cultuur en recreatie. Zij ziet de uitdaging in het bedenken en visualiseren van verhaallijnen die opdrachtgevers en stakeholders met elkaar verbinden. Door de verhaallijnen in een ontwerp krachtig te verbeelden op diverse schaalniveaus wil zij inspireren, mensen laten dromen en activeren. In haar werk met energie- en klimaatvraagstukken komt haar kennis over landschap en stedenbouw het beste samen.

Projecten waar Danique aan werkt bij BVR zijn onder andere Natuurinclusief bouwen Medemblik, Omgevingsagenda West-Brabant, Visie op de Stelling van Den Helder, Ruimtelijke Strategie Circulair Zuid-Holland en Ontwerpstudie StadxRuimte Marconiplein.

Bekijk haar uitgebreide cv hier.