Anouk Distelbrink

‘Altijd op zoek naar innovatieve ontwerpmethoden.’

Anouk is stedenbouwkundige en partner bij BVR adviseurs Ruimtelijke Ontwikkeling in Rotterdam. Zij is een strategisch ontwerper die met haar enthousiasme en overtuigingskracht mensen mee krijgt in haar verhaal. Anouk ziet snel verbindingen tussen ruimtelijke opgaven en weet die te vertalen naar een inspirerend toekomstbeeld. Ze kijkt daarbij graag over de (plan)grenzen heen. Anouk werkt het liefst in atelier setting, waar zij innovatieve ontwerpmethoden inzet om samen met deelnemers tot vernieuwende inzichten te komen. Vanuit haar positief kritische houding kan Anouk flink doorvragen om de onderliggende opgaven, gevoelens en ideeën in een gebied naar boven te krijgen.

Anouk werkt als atelierleider aan het Handelingsperspectief voor buitengebied van de Regio Amersfoort , waarin zij de regio helpt de enorme ruimtevraag in het buitengebied kwalitatief en haalbaar een plek te geven
Tot voor kort was zij voor de Provincie Noord-Holland als regionaal ontwerper betrokken bij de ontwikkeling van het Maritiem Cluster Den Helder, het programma OV-Knooppunten en het Atelier Oostflank Haarlemmermeer (ism BVR).