Woonlandschap Oosterhout-Oost

In opdracht van de gemeente Oosterhout onderzoekt BVR de mogelijkheden van woningbouw aan de oostzijde van Oosterhout. In de gemeente is de komende jaren behoefte aan woningen, zowel aan compacte milieus als grondgebonden laagbouw. Wij maken hiervoor tot eind februari 2022 een wenkend perspectief Oosterhout-Oost. Wij worden hierbij ondersteund door experts van Ruimtevolk, Eelerwoude en Goudappel Coffeng. Met dit sterke team kijken we naar de mogelijkheden van innovatief wonen en het reactiveren van het landschap.