Gebiedsvisie Van Tuyllpark en bedrijventerreinen Zoetermeer

BVR werkt in opdracht van de gemeente Zoetermeer aan een gebiedsvisie voor het Van Tuyllpark en de noordelijke bedrijventerreinen. Het 250 ha grote gebied ligt in de oostrand van Zoetermeer tussen woonwijken en grootschalige bedrijvigheid aan de A12 zone. Kansen genoeg.

BVR ondersteunt het participatietraject van de gemeente met ontwerpend onderzoek. Dit leidt via een voorkeursrichting tot een integrale visie die eind 2022 klaar moet zijn. bbn adviseurs verzorgt de projectleiding.