Posts by: Merve Boyuk

Hilde Blank bij Schieoever safari Delft

Op 17 juni staat het Kwaliteitsteam Schieoevers Noord (Hilde Blank BVR, Albert Herder Studio Ninedots en Floris van der Zee BURA) bij een grote maquette van het gebied. Iedereen die nieuwsgierig is om te zien hoe er gewerkt wordt aan deze grote transformatieopgave naar Maakstad Delft is van harte welkom.

 

Hilde Blank in gesprek over de Werkende Stad, dinsdag 13 juni op de Provada.

Hilde Blank in gesprek over de Werkende Stad, dinsdag 13 juni op de Provada.

Aan de hand van de casus Ontwikkelstrategie Mercuriuskwartier Binckhorst Den Haag gaat Hilde met de aanwezigen in gesprek hoe het werken een plek kan blijven houden in de stad. Wat vraagt dat van gemeenten en ontwikkelaars maar ook van ondernemers, grondpolitiek en middelen. Mocht je op de Provada zijn dinsdag en hierover mee willen praten, kom dan om half 11 naar zaal E 107.

 

 

 

Atelier Midden Zeeland Route van start

In opdracht van provincie Zeeland is een team van BVR en Goudappel gestart met Atelier Midden Zeelandroute (MZR).

Dit atelier werkt tot en met oktober onder aanvoering van ateliermeesters Bernadette Janssen (BVR) en Thomas Straatemeier (Goudappel) aan de bouwstenen voor een integrale toekomstvisie 2050 voor de route. De kernvraag is hoe de MZR zich ontwikkelt en zich verhoudt tot de omgeving, welke kansen de dynamische omgeving oplevert voor de MZR en andersom. Stakeholders worden in het atelier nauw betrokken. Er wordt toegewerkt naar mogelijke inrichtingsvoorstellen die passen bij de toekomstscenario’s. Mijlpaal is het BO Mirt najaar 2023.

Meer info: Bernadette Janssen

 

 

Eerste Atelier Buitengebied regio Amersfoort van start

BVR organiseert in opdracht van de regio Amersfoort gebiedateliers in de regio. De opbrengsten van de ateliers vormen de basis voor het Handelingsperspectief voor het buitengebied van de regio Amersfoort, waar BVR in 2023 aan werkt.
Het gebiedsatelier Eemland vindt plaats van 15 tot en met 20 maart op locatie Eemlandhoeve in Bunschoten. Betrokken in en bij het Eemland zijn uitgenodigd om mee te praten over de toekomstbestendige inrichting van het buitengebied. Het buitengebied is de achtertuin van alle inwoners en ondernemers in de regio.
Gedurende vier dagen opent het atelier haar deuren. Betrokkenen kunnen terecht voor een gebiedsexcursie, mee schetsen aan de nieuwe kaart van regio Amersfoort, en in debat over wat er nodig is de geschetste toekomstperspectieven te bereiken.

Aanmelden kan hier. 

 

Hilde Blank jurylid VIP Flevoland.

Afgelopen week heeft de jury van de Vernieuwend Initiatief Prijs Flevoland de drie genomineerde initiatieven op locatie beoordeeld. De initiatieven Waterpark Zeewolde, The Future of Countyside Living uit de Noordoostpolder en De Gedenkoever uit Zeewolde zijn uitgewerkt door tot een 3D visualisatie. Deze werden door de jury samen met de initiatiefnemer op de gewenste toekomstige locatie met een VR-bril bekeken. Lees meer over VIP Flevoland en de genomineerden op: https://lnkd.in/eekgwZ2X.

Op 17 november tijdens het Symposium Landschap van de Toekomst wordt de winnaar van VIP Flevoland 2022 bekend gemaakt! Wil je erbij zijn? Stuur dan een mail naar: VIP@flevoland.nl.

#Flevoland #VernieuwendInitiatiefPrijs #landschapvandetoekomst

Met: Hilde BlankBart BuijsJan Reus, de, Eva Vriend en Eduard Plate

 

Op 15 september gaat Hilde Blank (BVR) samen met Adriaan Geuze West 8) en Martin van Rijn (AEDES) in gesprek op AEF lIVE!

LEVE DE RUIMTELIJKE ORDENING!

Het is altijd druk geweest in onze delta. Misschien dat daarom Nederland altijd een sterke ontwerptraditie heeft gehad waarin op zorgvuldige wijze ruimtelijke claims tegen elkaar werden afgewogen. Daar lijkt om allerlei redenen lelijk de klad in gekomen. Het Rijk heeft zich teruggetrokken uit de ruimtelijke ordening. De biodiversiteit is in 20 jaar dramatisch afgenomen. Het landschap op veel plaatsen verrommelt en de woningbouwproductie al jaren te laag.

Iedereen wijst naar elkaar en de roep om regie klinkt steeds luider. Maar wat gaat de echte gamechanger worden? Is een minister die over lijkt te lopen van dadendrang de oplossing, of zijn er structurele veranderingen nodig, binnen en buiten het Rijk? Of gaat het straks echt alleen nog maar over aantallen woningen?

​ Voor het meest actuele programma klik hier.

 

Symposium werken en wonen in de maakstad!

Op maandagmiddag 26 september organiseert Architectenweb een symposium rond de maakstad. Dit gebeurt op initiatief en in samenwerking met de supervisoren van Schieoevers Noord in Delft (Albert Herder, Floris van der Zee en Hilde Blank). De focus ligt op ervaring- en informatie-uitwisseling en met elkaar verkennen hoe je maakstad voor elkaar krijgt. Dit vanuit perspectief van, gemeenten, ondernemers, ontwikkelaars en ontwerpers. De Bijeenkomst staat onder leiding van JaapJan Berg met en actieve bijdrage van Hilde Blank (BVR). Voor meer informatie en aanmelding klik hier.