Posts by: Amber Nederhand

Terugblik op BVR bij het SMC

Op vrijdag 4 november vond het Stadmakerscongres van Rotterdam plaats in Theater Zuidplein. Een dag waarop stadmakers met elkaar werken en kennis delen over de ontwikkeling van Rotterdam. Onze Bernadette Janssen leidde de werktafel ‘Rotterdam 2125 begint nu’. Tijdens de bijeenkomst werd er nagedacht over ‘Wat voor stad is Rotterdam over honderd jaar?’ Een denkoefening over het hart van de stad in de toekomst, om de actualiteit op scherp te zetten.

Bekijk hier de terugblik van de dag.
(foto met hand: Aad Hoogedoorn)

 

Circulair Zuid-Holland

Op 29 september was het circulair event ‘Het Nieuwe Normaal begint nu’ van provincie Zuid-Holland. Het team BVR-Ecorys van Ruimtelijke strategie Circulair Zuid-Holland organiseerde een workshop over de ruimtelijke impact van circulaire economie. We hebben de strategie met succes getest. Samen met aanwezigen hebben we geoefend op de wenselijke ruimte voor circulair in Zuid-Holland. Een belangrijke notie was: wijs als overheid ruimte aan voor circulaire functies en help ondernemers en gemeenten om op te schalen.

Inmiddels is het derde tussenproduct van het project gereed, de weerslag van seizoen drie. Nu volgt seizoen vier waarin de ruimtelijke strategie wordt opgesteld door BVR en Ecorys, samen met de provincie en op basis van alle onderzoeken en verkregen input.

Klik hier voor seizoensproduct 3.

 

Hilde Blank modereert Wonen èn werken in de maakstad

Bij de verdichting van onze steden is steeds dezelfde beweging te zien: op voormalige haven- en bedrijventerreinen komen veel nieuwe woningen, soms ook wel kantoren, maar verdwijnen de maakbedrijven. Zo ontstaat steeds weer een te eenzijdige stad met veel dure appartementen en enkel werkgelegenheid in de dienstensector. De vraag is: hoe kunnen we maakbedrijven in de verdichtende stad behouden?

Op 26 september 2022 stond Hilde Blank als moderator van het Architectenweb symposium Wonen èn werken in de maakstad in Pakhuis de Zwijger. Zij daagde de zaal uit om de sprekers op het podium aan de tand te voelen over het hoe en waarom van de maakstad.

Hilde nam met haar supervisorteam van Schieoevers Noord in Delft (Albert Herder, Hilde Blank en Floris van der Zee) het initiatief voor het symposium.

 

Hilde Blank spreekt op 4 oktober over Het gastvrije station

Het Architectuurcentrum Nijmegen organiseert op 4 oktober een avond over de toekomst van het stationsgebied Nijmegen. Het stationsgebied moet de komende tien jaar transformeren naar een duurzame mobiliteitshub met tweeduizend nieuwe woningen, waarin het goed wonen, werken en leven is. Hoe kan het gebied, tussen alle ruimteclaims, ook een plek voor de stad worden? Samen met architect Albert Herder (studio Ninedots) deelt Hilde Blank haar kennis en ervaring hoe je van stationsgebieden gastvrije en betekenisvolle plekken kunt maken.

Kijk hier voor meer informatie. (beeld: Studio Another Day)

 

Hilde Blank over het Verlangen

Tijdens het symposium over Mobiliteit en Stations (29 september Zwolle) houdt Hilde een persoonlijk verhaal over de betekenis van stations en mobiliteit in haar (werk)leven. Terugkijkend naar het verleden, naar het nu en met verlangen naar de toekomst. Juist in deze tijd waar we zuinig moeten zijn op onze ruimte is dit een zeer actueel thema. Hoe kunnen we nog efficiënter met de ruimte omgaan door het beter benutten van stationsgebieden.

Kijk hier voor meer informatie.

 

BVR op excursie naar Berlijn

Begin deze maand bezochten we met het bureau Berlijn. Drie dagen lang hebben we ons ondergedompeld in de cultuur en architectuur (en stedenbouw en landschapsarchitectuur) van de stad. We bezochten klassieke highlights zoals de Reichstag, de Muur en verschillende Biergartens, maar ook boeiende vakinhoudelijke projecten zoals Tempelhoff, Park am Gleisdreieck en RAW-Gelände. We hebben het erg naar ons zin gehad.

Hieronder een kleine fotoimpressie:

 

Nieuw bij BVR, Duco Kuijer

Duco versterkt vanaf augustus het BVR team. Duco is ruimtelijk ontwerper. Naast zijn werk doet hij zijn master stedenbouw bij de Academie van Bouwkunst in Rotterdam.

 

“Nieuw” in ons team, Alexandra Kobeleva

Alexandra versterkt vanaf augustus het BVR team. Nadat zij hier vorig jaar een succesvolle afstudeerstage liep, is zij nu als ruimtelijk ontwerper bij ons begonnen. Alexandra wordt gedreven door het ontwerpen aan een inclusieve stad, met ruimte voor de natuur. Door middel van beeld op verschillende schaalniveaus, wil zij mensen inspireren en aan het denken zetten over een gezonde stad voor iedereen. Momenteel werkt zij onder andere aan het project Circulair Zuid-Holland.

 

Anouk Distelbrink nieuwe partner BVR

Vanaf nu heeft BVR drie partners: Hilde Blank, Bernadette Janssen en Anouk Distelbrink. Met Anouk versterken we het team, staan we klaar voor de toekomst en kunnen we nog meer ruimtelijke vraagstukken aan. Anouk is stedenbouwkundig ontwerper, heeft ervaring bij diverse adviesbureaus en was tot voor kort regionaal ontwerper en beleidsadviseur bij de Provincie Noord-Holland.

Meer nieuws volgt na de zomer.