Lot versterkt BVR

Lot de With is een derdejaars student aan de Breda University of Applied Sciences en loopt vanaf januari stage bij BVR.