Hilde Blank is de komende maanden kwartiermaker stadsstedenbouwer voor Leiden. Deze periode brengt zij in kaart welke kansen er zijn in Leiden en hoe een stadstedenbouwer daar een rol in kan spelen. Hilde Blank rond haar kwartiermakersfase eind dit jaar af. Daarna kijkt de gemeente samen met haar hoe de rol van stadstedenbouwer van Leiden best vorm kan gaan krijgen.

Hilde Blank: “Omdat ik van mening ben dat de vraagstukken die op de stad afkomen breder zijn dan alleen stedenbouwkundig, heb ik gepleit om de functie van stadsstedenbouwer anders in te richten en dit de komende maanden samen nader te verkennen. We leven in een interessante tijd nu de economische crisis achter ons lijkt te liggen. Steeds meer komt het besef dat de ruimtelijke ordening een belangrijke rol speelt in het aanpakken van eigentijdse opgaven zoals de energietransitie, klimaatverandering, de verstedelijkingsdruk, gezondheid en de impact van technologische ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit en big data. Daarnaast is het van belang dat ondernemers en inwoners van de stad actief onderdeel zijn van de toekomstige ontwikkelingen.”