160916 BVR Hilversum


Hoe wordt het station een goed verbonden plek in de stad voor alle doelgroepen, dat is de centrale opgave. Ook moet er ruimte zijn voor groen en voor Hilversum als mediastad. In samenwerking met OKRA en de gemeente schets BVR aan een visie voor de toekomst van het gebied.