Omgevingsvisie Apeldoorn

BVR maaktte in opdracht van de gemeente Apeldoorn de Omgevingvisie 2030. Een activerende visie met een uitvoeringsparagraaf waarmee Apeldoorn haar ambitie als ondernemende stad, gezinsstad en toeristisch toplandschap waar wil maken. BVR werkt samen met bureau Lievense die de MER voor haar rekening neemt.