Agenda Omgevingsvisie ZuidWest

BVR werkt in nauwe samenwerking met experts uit de Provincie Zuid-Holland en het rijk aan een voorstel voor de agenda Omgevingsvisie Zuidwest met een focus op Zuid-Holland.

Deze samenwerking vindt plaats via een one-line werkplaats onder de inhoudelijke leiding van BVR.

Centrale vraag voor de werkplaats: Welke opgaven, vanuit de actuele discussies, vragen om een nauwe samenwerking tussen Rijk en Regio.

Deze opgaven zijn gebiedsgericht en lekker concreet.