Posts by: Amber Nederhand

Bernadette Janssen geeft reflectie in de WaterWeek

Op maandag 9 mei zal Bernadette Janssen een reflectie geven over het thema water, wonen en de stad. Het nijpende woningtekort houdt de maatschappelijke gemoederen bezig. Bouwen in overstromingsgevoelige (buiten)gebieden die ver onder NAP liggen is met de wetenschap van nu, namelijk een zeespiegelstijging enerzijds en een verzilting en opwaartse waterdruk in het landschap anderzijds, een duivels dilemma. Biedt de stad uitkomst? De avond staat in het teken van de relatie tussen verstedelijking, wonen en water. Hoe doe je dat, wonen met/op water? Welke historische methodes zijn al succesvol uitgevoerd en op welk schaalniveau? Wat zijn de vragen die architecten zich nu nog stellen? En vooral, welke ontwerpoplossingen dragen zij aan? We zullen van drie bureaus horen hoe zij zich nu bezighouden met deze opgave: Nanne de Ru (Powerhouse Company) vertelt over hun Floating Office in de Rijnhaven in Rotterdam. Marthijn Pool (Space&Matter) presenteert hun ideeën over de Floating City en Gijs de Haan schetst oa het ontwerpend onderzoek dat PosadMaxwan uitvoerde als hun bijdrage aan Atelier Dordrecht–The High Ground, ontwikkelt voor IABR 2020, Down to Earth. Tenslotte zal Bernadette Janssen (BVR) optreden als respondent en een reflectie geven op de meest urgente binnenstedelijke vraagstukken en de gepresenteerde plannen en projecten. Voor meer informatie en aanmelden, klik hier.

Ontwerp beeld: Studio Nóra Békés

 

Bernadette Janssen lid van de adviescommissie: culturele infrastructuur en stedelijke ontwikkeling Rotterdam

De RRKC werkt aan een advies over de fysieke ruimte voor kunst en cultuur. De verdichting en groei van de stad vraagt om een nieuwe visie op de toegankelijkheid en spreiding van plekken voor makers en culturele instellingen. De RRKC verkent hoe de culturele infrastructuur structureel kan worden ingebed in het stedelijke ontwikkelingsbeleid zodat het bijdraagt aan een sterke kunst- en cultuursector en vitale stad voor alle Rotterdammers.

De kunst- en cultuursector zorgt voor een aantrekkelijke, levendige en creatieve stad. Cultuur is een doorslaggevende factor in de populariteit van de stad. De RRKC wil ondersteunen dat ook in de toekomst Rotterdam een rijke voedingsbodem behoudt voor makers en culturele initiatieven. De groeiende en verdichtende stad vraagt om een nieuwe vormgeving van de culturele infrastructuur in zowel het centrum als de wijken. De RRKC zoekt een oplossing voor de druk op de fysieke ruimte voor kunst en cultuur en verkent mogelijkheden om cultuur beter te integreren in stedelijke ontwikkelingsvraagstukken en gebiedsontwikkeling. Hierbij moet rekening worden gehouden met het soort plekken die in de toekomst nodig zijn gezien demografische ontwikkelingen en veranderingen in de wijze waarop mensen cultuur produceren en consumeren. De inzet is dat alle Rotterdammers toegang moeten hebben tot fysieke plekken om cultuur te beoefenen en ervaren.

Voor dit advies is een commissie samengesteld met expertise op het vlak van onder meer stedelijke ontwikkeling, vastgoedbeleid en de ontwikkeling van culturele huisvesting. De commissie bestaat uit de volgende leden: Hamit Karakus (voorzitter commissie), Rinske Brand, Bert Determann, Ingrid Huisman-van Baaren, Bernadette Janssen, Jan Oosterman (raadslid RRKC) en Marjolein Vlaming (raadslid RRKC). De commissie gaat de komende maanden in gesprek met onder andere kunstenaars, beleidsmakers en vertegenwoordigers uit de vastgoed- en cultuursector om de langetermijnvisie op de culturele infrastructuur vorm te geven. De beoogde publicatiedatum van het advies is rond september.

Dit aankomende advies sluit aan bij de eerdere aandacht die de RRKC gaf aan de fysieke ruimte voor kunst en cultuur. In 2018 deed de RRKC een verkenning van werk- en presentatieruimte in Rotterdam en vorig jaar riep de Raad op tot een betere verankering van plekken voor cultuur in de omgevingsvisie. Ook bracht de RRKC de zorgen over de culturele infrastructuur onder de aandacht in het politieke cultuurdebat en in een brief aan de formateur van het nieuwe college van burgemeester en wethouders.

Contactpersoon voor dit advies is beleidsmedewerker Arno van der Hoeven (avdhoeven@rrkc.nl) (foto bron: De Wasserij)

 

Hilde Blank in talkshow Zwolle

Op 19 mei is Hilde Blank talkshowhost over de ‘Zwolse school’. Met diverse gasten praat zij over de schoonheid van Zwolle en hoe de transformatieopgaven van deze tijd daar een bijdrage aan kunnen leveren. Met Ed Anker (wethouder), Irma Klevering (Zwols Architectuur Podium), Nynke Jutten (Zwarte Hond), Marcel Ruiter (VanWonen), Marije van Hal (GGD), Coby Zandbergen (Academiehuis de Grote Kerk), Wouter Onclin (SITE-UD) en anderen.

 

Bart Bomas begeleidt studenten

Bart Bomas begeleidt als externe expert een groep 3e jaar studenten van de Hogeschool Rotterdam. Van februari tot en met juni 2022 maken ze scenario’s voor een klimaatbestendig Eiland van IJselmonde. Bart deelt zijn kennis op het gebied van klimaat en water en het maken van sterke toekomstscenario’s.

 

BVR is per direct op zoek naar een projectleider – ontwerper en een ruimtelijk ontwerper

BVR is per direct op zoek naar een ruimtelijk ontwerper.

Heb je zin om bij BVR te ontwerpen aan bijvoorbeeld groene steden van de toekomst, klimaatbestendige landschappen of circulaire werkgebieden?

Wil je bijdragen aan BVR projecten zoals Almere Duin, Omgevingsvisie Apeldoorn en Hollands Kroon, Stad-maken in sportcampus Feijenoord City of in de Alkmaarse Kanaalzone, kaarten voor de toekomst van Nederland tot de buitenruimte in Gouda? En ben je een resultaatgerichte ontwerper die kan schakelen tussen grote en kleine schaal? Neem dan contact met ons op.

BVR zoekt een ontwerper die ons team ondersteunt door zelfstandig vanuit vakkennis met creatieve ontwerpoplossingen en inspirerende beelden te komen. Je helpt mee met research, doet actief mee in ontwerpateliers en het maakt kaarten, beelden en aansprekende eindproducten. Teamwork staat bij ons voorop, eigen initiatief wordt beloond. De voertaal bij BVR is Nederlands. We zoeken een ontwerper met een afgeronde relevante opleiding op minimaal HBO niveau binnen het ruimtelijk domein. Bij voorkeur minimaal 3 jaar werkervaring, maar voor een aanstormend talent maken wij graag een uitzondering.

Heb je interesse in deze functie neem dan contact op met Marnix de Vos: Marnix.devos@bvr.nl of bel hem op 010 2251410

 

BVR ruimtelijke ontwikkeling Rotterdam zoekt een projectleider – ontwerper.

Heb je lef en energie om te werken aan de toekomst van Nederland? Kun je jouw inhoudelijke kennis combineren met een resultaatgerichte aanpak? Kom werken bij BVR.

BVR maakt visies en plannen op het gebied van stedenbouw, landschap, planologie en gebiedsontwikkeling in Nederland. Groot, klein en meestal in opdracht van meerdere partners. Een greep uit recente BVR projecten: Almere Duin, Omgevingsvisie Apeldoorn en Hollands Kroon, Stad-maken in sportcampus Feijenoord City of in de Alkmaarse Kanaalzone, kaarten voor de toekomst van Nederland, de buitenruimte in Gouda, circulair Zuid-Holland, energiestrategieën en ruimtelijk advies langs grote rivieren en voor diverse waterschappen.

We combineren inhoud en proces en brengen voor onze opdrachtgevers lucht in complexe ruimtelijke vraagstukken door het ontwerpen van aanstekelijke vondsten. We zijn uitermate praktisch en resultaatgericht en herkenbaar aan onze eigenzinnige en vrolijke manier van beeld en presentatie. We bedenken een werkproces met de betrokkenen in een gebied, altijd vanuit de benodigde inhoud.

Bij BVR werk je in teamverband aan meerdere projecten tegelijk. Dit vraagt een ondernemende, flexibele en proactieve houding. We vragen van jou een onderzoekende en ontwerpende blik om inhoud en proces goed te combineren. Daarnaast heb je goede communicatieve vaardigheden en weet je van aanpakken. Het kunnen werken op verschillende schaalniveaus en kennis hebben van diverse beleidsvelden is een pré.

Wat wij vragen:
> Afgeronde relevante opleiding op minimaal HBO niveau binnen het ruimtelijk domein
> Minimaal 3 jaar ervaring bij een ontwerp- of adviesbureau
> Minimaal 4 dagen per week beschikbaar
> Spreekt en schrijft de Nederlandse taal

Heb je interesse in deze functie neem dan contact op met Bernadette Janssen: Bernadette.Janssen@bvr.nl of bel haar op 010 2251410

 

Tweede klankbordbijeenkomst inrichting Bolwerk Gouda

Het Bolwerk in Gouda krijgt een groene openbare ruimte. Een selecte groep omwonenden boog zich op donderdag 31 maart over drie mogelijke modellen voor de inrichting. Met een aantal vragen en groene en rode stickers werd er gereageerd op de modellen park, plein en tuin. De bijeenkomst geeft inzicht welke bouwstenen geschikt zijn voor het voorkeursmodel. BVR werkt hier de komende maanden aan door en levert voor de zomer een voorlopig ontwerp. De uitvoering vindt later dit jaar plaats.

 

Hilde Blank treedt op tijdens Erfgoeddeal webinar

Op donderdag 14 april organiseert het programmabureau Erfgoed Deal in samenwerking met de Erfgoedacademie het webinar ‘Stedelijke groei’. Tijdens dit webinar wordt gesproken over steden en gebieden waar een transformatieopgave speelt. In deze steden en gebieden is de historische betekenis bijna altijd een belangrijk ingrediënt voor het ontwerp voor de toekomst. Maar hoe zorg je er nu voor dat die historische factor ook echt deel uit gaat maken van de transformatie? Hilde zal de introductie en reflectie verzorgen voor dit webinar, waarin zij zich zaken afvraagt zoals: Heb je transformatiekaders nodig als alle betrokken professionals goed hun werk doen? Voor wie is een transformatiekader dan wel behulpzaam? En worden ruimtelijke plannen er echt beter van?

Hier kun je je aanmelden voor het webinar.

 

 

Ruimte voor Circulaire Economie

BVR werkt sinds augustus 2021 samen met Ecorys aan een ruimtelijke strategie voor een circulair Zuid-Holland. We brengen de ruimtelijke aspecten in kaart en maken circulaire economie beeldend en concreet. Zo hebben we inmiddels vier transitiethema’s verkend: bouw, maakindustrie, groene grondstoffen & voedsel en kunststoffen. Via ontwerpend onderzoek bouwden we drie strategische verhaallijnen. Nu werken we de ruimtelijke strategie uit.

Benieuwd naar de tussenresultaten? Klik hier.

Meer info? Bart Bomas