Waterschappen zijn volop bezig om een bijdrage te leveren aan maatschappelijke thema’s. BVR adviseert en ondersteunt bij hun visies en waterbeheerprogramma’s. Wij zetten samen het gebied centraal, vertalen technische kennis naar praatplaten en overzichtelijke documenten.

Project:
Uitnodigende watervisies
Periode:
2019 - 2021
Team:

Waterschappen kunnen volgens ons sterk bijdragen aan maatschappelijke opgaven en transities zoals gezondheid, een waardevolle leefomgeving en het energievraagstuk. In vervolg op de Wateragenda heeft BVR met veel plezier gewerkt aan het opstellen van een Waterpraatplaat voor het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.

Project:
Waterpraatplaat Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Periode:
2019
Team:

De kern van de Omgevingsvisie is een schaalsprong van Apeldoorn vanuit de eigen kwaliteiten. Daarbij wordt ingezet op stevig ‘stadmaken’ en het versterken en uitbouwen van omgevingskwaliteit.

Project:
Omgevingsvisie Apeldoorn
Periode:
2020 - 2021
Team:

De gemeente ’s-Hertogenbosch heeft de locatie Groot Meerendonk in haar ruimtelijke structuurvisie aangemerkt als een potentiële woonlocatie en met gemengd programma. Deze globale ambitie heeft BVR vertaald in kansrijke ontwerpen en de randvoorwaarden voor ontwikkeling.

Project:
Stedenbouwkundige verkenning Groot Meerendonk
Periode:
2019
Team:

Door klimaatverandering worden de waterstanden van de Maas hoger. Om de wettelijke hoogwaterveiligheid in Limburg te garanderen, moeten de huidige waterkeringen worden versterkt. Op veel plekken zijn ze namelijk te laag en te zwak voor de toekomst.

Project:
Adaptieve Uitvoeringsstrategie Maasvallei
Periode:
2016
Team:

BVR heeft samen met gemeente, bewoners en ondernemers een agenda gemaakt voor de toekomst van het gebied Kruisberg, Kruisbergse bossen en Langerak en het gebied Oosseld, Verheulsweide en De Zumpe. Met de agenda wordt invulling gegeven aan de ruimtelijke opgaven waarvan het realistisch is dat deze opgepakt en ingevuld gaan worden..

Project:
Agenda Omgevingsvisie Doetinchem
Periode:
2019 - 2020
Team:

Voor het voorzieningencentrum van de kern Zwartewaal bij Brielle maakte BVR drie gebiedsconcepten. De optelsom van verouderde gebouwen, bouwprojecten, uiteenlopende wensen en een aantal bijzondere gebiedskwaliteiten werden vertaald naar een overtuigend ontwerp en concept.

Project:
Gebiedsconcept Christinalaan Zwarte Waal
Periode:
2017
Team:

Als stadsbouwmeester Leiden keek Hilde Blank vooral naar de samenhang tussen projecten, in de context van stad en regio. En werkte ze samen met stadmakers (betrokken in- en externe partijen) aan actuele opgaven zoals het vestigingsklimaat, de verstedelijking en de spoorzone.

Project:
Stadsbouwmeester Leiden
Periode:
2017 - 2021
Team:

Voor het waterschap Rivierenland maakt BVR een set inspirerende en aantrekkelijke visualisaties ter verlevendiging en ondersteuning van de eigen watervisie. Door middel van infographics, een kwaliteitskaart en drie toekomstgerichte sfeerbeelden richting 2050, draagt BVR bij aan de watervisie.

Project:
Visualisatie Watervisie Rivierenland 2050
Periode:
2020
Team: